نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

ویدیوها. نجات بچه لاک پشت ها در سواحل فلوریدا

گارد ساحلی فلوریدار 25 بچه لاک پشت را که از مجل زندگی خود دور شده بودند، به محل زندگی شان باز گرداندند.

گارد ساحلی فلوریدار 25 بچه لاک پشت را که از مجل زندگی خود دور شده بودند، به محل زندگی شان باز گرداندند.

تازه‌ترین ویدیو