در سالگرد انقلاب فرانسه،‌ ایفل نورباران شد

ویدیوها. در سالگرد انقلاب فرانسه،‌ ایفل نورباران شد

در شامگاه چهاردهم ژوییه، سالگرد انقلاب فرانسه، مراسم آتشبازی و کنسرت در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد. هر ساله، این مراسم با آتشبازی خیره کننده در پای برج ایفل همراه است.

در شامگاه چهاردهم ژوییه، سالگرد انقلاب فرانسه، مراسم آتشبازی و کنسرت در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد. هر ساله، این مراسم با آتشبازی خیره کننده در پای برج ایفل همراه است.

تازه‌ترین ویدیو