مراسم خاکسپاری در تونس

مراسم خاکسپاری در تونس

ساکنان محلی و گردشگران عزادارا با اهدای شاخ های گل یاد 39 گردشگری را که در حمله روز جمعه در سواحل شهر سوسه کشته شدند گرامی داشتند. همزمان برخی از ساکنان محلی در اعتراض به آنچه روی داده دست به تظاهرات زدند.

ساکنان محلی و گردشگران عزادارا با اهدای شاخ های گل یاد 39 گردشگری را که در حمله روز جمعه در سواحل شهر سوسه کشته شدند گرامی داشتند. همزمان برخی از ساکنان محلی در اعتراض به آنچه روی داده دست به تظاهرات زدند.

تازه‌ترین ویدیو