More about this topic

نهمین آزمایش موشکی کره شمالی در دو ماه اخیر انجام شد
در حال نمایش بعدی
آگهی
رهبر کره شمالی در حال نظارت بر آزمایش موشک مافوق صوت، ژانویه ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
Chinese President and Russian President in Beijing, Friday, Feb. 4, 2022
در حال نمایش بعدی
حضور همسر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مقابل دوربین‌ها برای نخستین‌بار پس از ۵ ماه غیبت
در حال نمایش بعدی
مردم در ایستگاه قطار سئول با نگرانی اخبار مربوط به جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی را دنبال می‌کنند
در حال نمایش بعدی
ایستگاه راه آهنی در سئول و پخش خبر آزمایش موشکی کره شمالی
در حال نمایش بعدی
North Korea's missile launch
در حال نمایش بعدی
two photos provided by the North Korean shows a landscape during a missile test on Jan. 14, 2022
در حال نمایش بعدی
آزمایش موشکی کره شمالی
در حال نمایش بعدی
مردم در حال تماشای خبر اعلام آزمایش موشکی کره شمالی در ایستگاه راه آهن سئول
در حال نمایش بعدی
پست دیده‌بانی در مرز جنوبی کره شمالی
در حال نمایش بعدی
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی
در حال نمایش بعدی