سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس چین خطرناک تر از بحران یونان

سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس چین خطرناک تر از بحران یونان
نگارش از Euronews

رسانه های اروپایی به سقوط ارزش سهام در بازار های بورس چین نسبت به بحران یونان پوشش کمتری دادند. اما این بدان معنی نیست که این موضوع اهمیت کمتری دارد

رسانه های اروپایی به سقوط ارزش سهام در بازار های بورس چین نسبت به بحران یونان پوشش کمتری دادند. اما این بدان معنی نیست که این موضوع اهمیت کمتری دارد. عده ای اعتقاد دارند این سقوط ارزش سهام تاثیر مخرب بزرگتری بر روی اقتصاد جهانی خواهد داشت تا بحران یونان.

برنامه نبض تجارت اتفاقی که در بازارهای بورس چین نه تنها در ماه گذشته بلکه طی چند سال گذشته افتاده را تحلیل و بررسی کرده است.

بازارهای بورس چین از اواسط ماه ژوئن سقوط کرده اند. در این زمان دولت چین اقداماتی را برای مهار این روند به مرحله اجرا درآورد. سئوالی که اینجا مطرح می شود اینست که آیا این روند نوعی واکنش بازار به چندین سال رونق ارزش سهام است و یا اینکه مربوط به مشکلات عمیق اقتصادی در این کشور می شود.

مطالب مرتبط