ریاست دوره ای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه کنفرانس سران آخر هفته خوشبین است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ریاست دوره ای اتحادیه اروپا نسبت به نتیجه کنفرانس سران آخر هفته خوشبین است

در پیشاپیش کنفرانس سران اتحادیه اروپا و ترکیه در پایان هفته جاری، رئیس جمهور قبرس گفته است با باز شدن فصلهای دیگری از تقاضای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت نخواهد کرد. اختلاف نظرات ترکیه و قبرس بر سر بخشهایی از اراضی مورد اختلاف میان طرفین هرگز حل نشده است.

نیکوس آناستازیادس گفت: “اگر ترکیه به تعهداتش در ارتباط با چهارچوب مذاکرات عمل نکند، جمهوری قبرس با باز شدن فصلهای دیگری (از مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا) موافقت نخواهد کرد.”

روز گذشته، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمدند تا در مورد توافق میان رهبران اتحادیه و ترکیه در مورد مهاجران گفتگو کنند.

وزیر خارجه هلند نسبت به افق حل اختلافات جاری اظهار خوشبینی کرد: “من نسبت به دستیابی به یک توافق همه جانبه در پایان هفته خوشبینم. برخورد همه طرفین بسیار سازنده است.”

نتیجه کنفرانس سران آخر هفته، بستگی فراوان به توانایی یونان در بررسی تقاضای پناهندگی مهاجران در این کشور و حسن نیت اعضای اتحادیه دارد.