فیلمی از ایثار

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیلمی از ایثار

دکتر دنیس موک وگه، پزشک کنکویی، برنده جایزه ساخارف، موضوع فیلمی است که از تعهد و شجاعت او در درمان قربانیان تجاوزات جنسی ساخته شده است.

اما دولت کنگو، شرمگین از بی کفایتیش در حمایت از شهروندانش، کار را بر دکتر موک وگه دشوار می کند.

دکتر موک وگه به پارلمان اروپا متوسل شده است: “دستمزد کارکنان بیمارستان من در کنگو ماهیانه یکصد یوروست. دولت مبلغ ششصد و پنجاه هزار یورو از من مالیات می خواهد و می گوید باید این مبلغ را بپردازم. باید بگویم این نمودی از فساد (در دستگاه دولت) است.”

از هنگامی که دکتر موک وگه برنده جایزه ساخارف شده، تعداد تهدیدها علیه جان او و خانواده اش چندین برابر شده است.