آخرین نفسهای فئودالیسم در اروپا در فیلم «آفریم»

آخرین نفسهای فئودالیسم در اروپا در فیلم «آفریم»
نگارش از Euronews

این هفته در برنامه سینمایی دیگر فیلم «آفریم»، تازه ترین ساخته «رادو جوده»، کارگردان رومنیایی را بررسی می کنیم. «آفریم» یک کمدی سیاه، یک وسترن و یک درام تاریخی درباره برده داری است.

فیلم، داستان مامور پلیسی است که با پسرش در جستجوی یکی از کولی ها از دره “والاشی” در رومانی عبور می کنند. اتهام فرد کولی این است که همسر یکی از اشراف را اغوا کرده است. در راه، دو شخصیت فیلم، ماجراهای زیادی را از سر می گذرانند.

دیالوگهای بی پروای فیلم، نژاد پرستی، بیگانه هراسی، و زن ستیزی در جامعه کهنه ای را نشان می دهد که در آن رومانیایی ها مثل برده فروخته می شدند.

کارگردان رومانیایی می گوید که گرچه داستان فیلم در قرن نوزدهم رخ می دهد، اما او قصد داشته فیلمش حرفی برای گفتن در جامعه معاصر هم داشته باشد و فقط محدود به رومانی نباشد. فیلم رادو جوده، بدون هیچ قضاوتی درباره شخصیتها، روایتگر واقعیتی خشن است. کارگردان، قضاوت را بر عهده بیننده می گذارد.

در فیلم «آفریم» شاهد آخرین نفسهای فئودالیسم اروپا در پایان قرن نوزدهم میلادی، و در سرزمینی هستیم که تحت نفوذ دو امپراطوری روسیه و عثمانی است.