ژوزف کابیلا از قدرت کنار می رود

ژوزف کابیلا از قدرت کنار می رود
نگارش از Euronews

ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری کنگو پس از پانزده سال ریاست جمهوری، این مقام را ترک خواهد کرد.

ژوزف کابیلا، رئیس جمهوری کنگو پس از پانزده سال ریاست جمهوری، این مقام را ترک خواهد کرد.

در پی توافقی که با میانجیگری کلیسای کاتولیک میان آقای کابیلا و مخالفانش انجام شد، او این مقام را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ میلادی ترک خواهد کرد.

او همچنین متعهد شد که در زمان باقی مانده، قانون اساسی کنگو را با هدف امکان پذیر شدن ادامه ریاست جمهوریش تغییر ندهد.

ژوزف کابیلا در سال ۲۰۰۱ میلادی و پس از ترور پدرش لوران کابیلا، به ریاست جمهوری کنگو رسید.

قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی برگزار شود اما آقای کابیلا تا کنون برگزاری آن را به تعویق انداخته است.
این کار باعث افزایش نارضایتی ها از او شد و باعث گردید تنها در ۱۹ دسامبر ۴۰ نفر از مخالفانش در جریان اعتراضات در کینشاسا، پایتخت کشته و حدود پانصد نفر نیز دستگیر شوند.

مطالب مرتبط