ناوراتیل فاتح هفتمین مرحله از رقابت های جهانی شیرجه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناوراتیل فاتح هفتمین مرحله از رقابت های جهانی شیرجه

پل مشهور موستار در بوسنی هرزگوین محل برگزاری هفتمین مرحله از رقابت های شیرجه از ارتفاع قهرمانی جهان بود.

در این مسابقات میخال ناوراتیل از جمهوری چک بالاتر از گری هانت بریتانیایی، مدافع عنوان قهرمانی جهان و صدرنشین کنونی جدول کلی، مکان نخست را به خود اختصاص داد. دیوید کولتری از آمریکا نیز بر سکوی سوم ایستاد.

ناوراتیل در حضور بیش از بیست هزار تماشاگر با فرودی استثنایی از ارتفاع ۲۷ متر و ۵۰ سانتی متری بهترین امتیاز را از ژوری دریافت کرد.

دو مرحله باقی مانده از رقابت های شیرجه قهرمانی جهان در ژاپن و امارات عربی متحده برگزار خواهد شد.