کنگو، تظاهرات اعتراضی علیه کابیلا خونین شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنگو، تظاهرات اعتراضی علیه کابیلا خونین شد

در گیری پلیس با معترضان خیابانی در کینشاسا، پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو روز دوشنبه به کشته شدن عده ای از تظاهرکنندگان و پلیس منجر شد.

منابع دولتی شمار کشته شدگان را دستکم هفده نفر از جمله سه پلیس ذکر کرده اند اما آمار غیر رسمی از پنجاه کشته حکایت دارند. عده ای از مخالفان و روزنامه نگاران نیز در تظاهرات دستگیر شدند.

تظاهرکنندگان خشمگین عکس های ژوزف کابیلا را پاره کردند. یک مدرسه نیز به آتش کشیده شد.

یکی از معترضان می گوید: «ما از دمکراسی مان دفاع می کنیم، تو ، کابیلا، ما دیگر تو را نمی خواهیم، تو را نمی خواهیم آقای کابیلا»

خشونت فضای پایتخت را سنگین کرده بود و آثار درگیری همه جا دیده می شد. یک پلیس نیز به دست جمعیت خشمگین سوزانده شد.

وزیر کشور خشونت ها را به مخالفان نسبت داد و گفت: « حکومت جمهوری توسل به خشونت برای ایجاد آشوب و هرج و مرج در کشور را که به نظم دموکراتیک کشور لطمه می زند،محکوم می کند.»

تظاهرات در مخالفت با ژوزف کابیلا رییس جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار شده بود. مخالفان، آقای کابیلا را متهم می کنند که قصد دارد با به عقب انداختن تاریخ انتخابات، دوره ریاست جمهوری خود را بصورت غیرقانونی طولانی تر کند. طرفداران رییس جمهور این موضوع را رد می کنند.

انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک کنگو از ماه نوامبر امسال به سال آینده موکول شده است.