بررسی بحران پناهجویان در کنفرانس امنیت و ثبات در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی بحران پناهجویان در کنفرانس امنیت و ثبات در یونان

نخستین نشست کنفرانس دو روزه «امنیت و ثبات» روز پنجشنبه در سطح وزیران امورخارجه شماری از کشورهای شرق اروپا و نیز خاورمیانه در جزیزه رودِس یونان برپا شد.

موج تازه مهاجرت غیرقانونی به اروپا، یکی از موضوعاتی است که در این کنفرانس درباره آن گفت و گو می شود.

نیکوس کوتزیاس، وزیر خارجه یونان گفت: «مهاجران و پناهجویان نیازهایی دارند که تنها از طریق رشد تامین پذیر است. پیشنهاد می کنم که هماهنگی میان مقامات شایسته ما با رویکردی به برنامه های فرامرزی پیشنهادی، تائید شده و اجرایی توسعه یابد؛ تا در مناطقی خاص، گسترده تر و حتی در سطح جهانی همکاری صورت بگیرد.»

یونان ناخواسته ده ها هزار پناهجو را در خاک خود جای داده است. مقامات اروپایی می گویند که در صورت تداوم بحران پناهجویان، قاره سبز در آستانه بی ثباتی قرار می گیرد. در کنار مسائل اقتصادی، اروپا با نگرانی های امنیتی رو به رو است.