اقتصاد ایتالیا در سه ماهه دوم سال رشد نداشته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقتصاد ایتالیا در سه ماهه دوم سال رشد نداشته است

اقتصاد ایتالیا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ رشدی نداشته و نسبت به سه ماهه پیش از آن تغییری نکرده است.

داده های موسسه ملی آمار ایتالیا نشان می دهد کاهش قابل توجه میزان تقاضای داخلی بیلان مثبت صادرات کشور را تا حدی خنثی کرده است.

در مقایسه با یک ساله گذشته رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا به رقم ۰.۸ درصد رسیده است.

دولت ایتالیا پیش بینی کرده رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال جاری میلادی ۱.۲ درصد باشد.