اعتصاب در کنگو با هدف مخالفت با رئیس جمهوری

اعتصاب در کنگو با هدف مخالفت با رئیس جمهوری
نگارش از Euronews

خبر کوتاه اعتصاب عمومی در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو برای اعمال فشار بر ژوزف کابیلا رئیس جمهوری این کشور برای ترک قدرت، فعالیت های اقتصادی

خبر کوتاه

اعتصاب عمومی در کینشاسا پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو برای اعمال فشار بر ژوزف کابیلا رئیس جمهوری این کشور برای ترک قدرت، فعالیت های اقتصادی در پایتخت را فلج کرد.

بر اساس قانون اساسی کابیلا نمی تواند بار دیگر در انتخابات ماه نوامبر شرکت کند اما معترضان معتقدند که او می خواهد با تغییر قانون و با به تاخیر انداختن انتخابات در قدرت بماند. کنگو در ماههای گذشته شاهد اعتراضات متعدد مردم علیه دولت بوده است.

مطالب مرتبط