اقیانوس نورد تارا بر روی رود سن پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقیانوس نورد تارا بر روی رود سن پاریس

خبر کوتاه

قایق بادبانی تارا روز پنجشنبه در رودخانه سن پاریس لنگر انداخت تا نماینده “اقیانوس در کنفرانس تغییرات آب و هوایی” باشد که به زودی پایتخت فرانسه برگزار می شود. این قایق بادبانی ماموریت های فراوانی برای تحقیق بر روی اکوسیستم اقیانوس انجام داده است.