دادگاه کریم بنزما را در پرونده باج خواهی تحت تعقیب قرار داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه کریم بنزما را در پرونده باج خواهی تحت تعقیب قرار داد

دادگاه شهر ورسای فرانسه اعلام کرد کریم بنزما، فوتبالیست این کشور در پرونده باج خواهی در قبال فیلم ضبط شده از یک رابطه جنسی متهم است. پیشتر دادگاه از احتمال نقش او در این پرونده خبر داده بود.

کریم بنزما، عضو تیم ملی فرانسه و مهاجم رئال مادرید که روز چهارشنبه گذشته برای تحقیق درباره پرونده باج خواهی از ماتیو ولبوئنا، دیگر عضو تیم ملی فرانسه بطور موقت بازداشت شده بود، اعتراف کرده است که در جریان یکی از تمرینهای تیم ملی، درباره این فیلم به هم تیمی اش توصیه کرده مبلغ خواسته شده را بپردازد اما او تاکید کرد که این تنها یک پیشنهاد دوستانه بوده است.

دادگاه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد اکنون او به همدستی با باج گیران متهم است و به عنوان واسطه باج خواهان، سعی در متقاعد کردن هم تیمی اش برای پرداخت مبلغ اخاذی داشته است. باج خواهان تهدید کرده بودند در صورت عدم دریافت پول، فیلم رابطه جنسی ولبوئنا و دوست دخترش را منتشر خواهند کرد.

بنا بر قوانین فرانسه مشارکت در جرم باج خواهی مجازات تا پنج سال زندان به همراه دارد.