اعتراض دانشجویان آفریقای جنوبی در برابر محل اقامت رئیس جمهوری

اعتراض دانشجویان آفریقای جنوبی در برابر محل اقامت رئیس جمهوری

گروهی از دانشجویان آفریقای جنوبی در ادامه اعتراضات یک هفته ای خود، در برابر محل اقامت جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پرتوریا تجمع کردند.

گروهی از دانشجویان آفریقای جنوبی در ادامه اعتراضات یک هفته ای خود، در برابر محل اقامت جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پرتوریا تجمع کردند.

دانشجویان طی این تجمع در حضور پلیس با سر دادن شعار یکی از نرده هایی را که پلیس پیرامون محل اقامت آقای زوما برافراشته بود برافکندند.

یکی از دانشجویان گفت:«ما اینجا برای جنگ و یا چیزی شبیه آن جمع نشده ایم. اینجا تجمع کرده ایم از زوما بخواهیم تا اجرای سیاستی که فرصت کافی و مناسب را در اختیار یک کودک سیاهپوست قرار می دهد تضمین کند.»

دانشجوی دیگری به رویترز گفت:«ما جواب می خواهیم و جمع نشده ایم تا اموال عمومی را تخریب کنیم.»

جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی می گوید از فشار شهریه های سنگین دانشگاه بر دانشجویان فقیر آگاه است و آماده گفتگو با رهبران دانشجویان است.

تازه‌ترین ویدیو