آلمان؛ دریافت پناهندگی برای متقاضیان منطقه بالکان سخت تر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلمان؛ دریافت پناهندگی برای متقاضیان منطقه بالکان سخت تر می شود

دولت آلمان روز سه شنبه با قرار دادن آلبانی، کوزوو و مونته نگرو در لیست کشورهای “امن“، از سخت تر شدن قوانین ضد مهاجرت برای برخی از متقاضیان پناهندگی خبر داد.

هدف از این تدابیر سختگیرانه که شامل کاهش کمکهای مالی نیز می شود و قرار است به رای پارلمان این کشور گذاشته شود، کاهش جذابیت آلمان برای مهاجران اقتصادی عنوان شده است.

گزارش دیگری از اردوگاه کلدن در ایالت هسن آلمان حاکی است که بر اثر درگیری میان پناهجویان که بدلیل تلاش عده ای برای پیشی گرفتن در صف غذا در روز یکشنبه صورت گرفت، چهارده نفر زخمی شدند.

یکی از ساکنان این اردوگاه می گوید: “بیش از شش هزار نفر در این اردوگاه زندگی می کنند. جا به اندازه کافی نیست. من نمی توانم غذا بگیرم. دائم درگیری و بحث و جدل است.”

آلمان که در ابتدا برای ورود پناهجویان به این کشور چراغ سبز نشان داد، از حدود دو هفته پیش، مرزهای خود را کنترل می کند. فقط طی هفته گذشته، بیست هزار پناهجوی دیگر وارد این کشور شدند.