تلاش هزار و ۷۰۰ پناهجو تنها در یک شب برای عبور از مرز فرانسه و ورود به بریتانیا

تلاش هزار و ۷۰۰ پناهجو تنها در یک شب برای عبور از مرز فرانسه و ورود به بریتانیا
نگارش از Euronews

بیش از هزار و ۷۰۰ پناهجویی که یکشنبه شب در تلاش برای عبور از مرز فرانسه و ورود به بریتانیا از طریق تونل مانش بودند با پلیس درگیر شدند. طی هفته های

بیش از هزار و ۷۰۰ پناهجویی که یکشنبه شب در تلاش برای عبور از مرز فرانسه و ورود به بریتانیا از طریق تونل مانش بودند با پلیس درگیر شدند.

طی هفته های گذشته تعداد پناهجویانی که میخواهند خود را از منطقه کاله در خاک فرانسه به بریتانیا برسانند افزایش یافته است.

به گفته پلیس، هفت تن از هر ۱۰ پناهجو می توانند با موفقیت این مسیر را طی کنند و وارد کشور مقصد شوند.

پلیس همچنین تخمین می زند که ماهانه حدود ۴۰۰ پناهجو با عبور از مرز وارد بریتانیا می شوند که این رقم با توجه به موج جدید مهاجران در حال افزایش است.

پناهجویانی که به این مناطق می آیند اغلب اقتصادی و از کشورهای افغانستان، سوریه، ایران، عراق و کشورهای آفریقایی از جمله سودان هستند.

با افزایش پناهجویان، هفته گذشته گروهی از مخالفان و موافقان پذیرش آنها در شهر کوچک فولکستون در بریتانیا اقدام به برپایی تظاهرات کردند.

طی چهار هفته گذشته ۹ تن از پناهجویان برای عبور از مرز و ورود به بریتانیا جان خود را از دست دادند.

مطالب مرتبط