نخست وزیر هند در روز جهانی یوگا

نخست وزیر هند در روز جهانی یوگا

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در مراسم روز جهانی یوگا در راج پات دهلی نو، پایتخت، حاضر شد و این روز را گرامی داشت.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند در مراسم روز جهانی یوگا در راج پات دهلی نو، پایتخت، حاضر شد و این روز را گرامی داشت.

تازه‌ترین ویدیو