دوچرخه سواری با بدن های رنگی

دوچرخه سواری با بدن های رنگی

بیش از دو هزار نفر در جشنواره “روز دوچرخه سواری برهنه” در ونزوئلا و مکزیک شرکت کردند. شرکت کنندگان بر روی بدن های خود نقاشی های مختلف با رنگ های شاد کشیده بودند.

بیش از دو هزار نفر در جشنواره “روز دوچرخه سواری برهنه” در ونزوئلا و مکزیک شرکت کردند. شرکت کنندگان بر روی بدن های خود نقاشی های مختلف با رنگ های شاد کشیده بودند.

تازه‌ترین ویدیو