یک ژنرال ارتش بروندی از کناره گیری رئیس جمهور از مقامش خبر داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک ژنرال ارتش بروندی از کناره گیری رئیس جمهور از مقامش خبر داد

یک ژنرال ارتش بروندی در رادیوی خصوصی از انصراف پییر انکورونزیزا، رئیس جمهوری این کشور از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری و کناره گیری وی از قدرت خبر داد.

این خبر جنجالی در حالی منتشر می شود که پییر انکورونزیزا برای شرکت در نشست رهبران شرق آفریقا به تانزانیا سفر کرده است. نشستی که هدف آن یافتن راه حلی برای بحران بروندی است.

مردمی که از نامزدی سه باره پییر انکورونزیزا در انتخابات ۲۶ ژوئن خشمگین بودند، پس از شنیدن این خبر با تجمع در برابر ساختمان رادیو و تلویزیون ملی در بوجومبورا، این رویداد را جشنن گرفتند و خواستار آن شدند که خبر مذکور از طریق این رسانه منتشر شود.

همزمان سربازان وفادار به رئیس جمهوری با به محاصره درآوردن ساختمان رادیو و تلویزیون ملی، مانع از ورود افراد به آن شده اند. آنها برای پراکنده کردن جمعیت شیلک هوایی کردند.

از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری بروندی در پیامی که در شبکه تویتر منتشر کرده با نافرجام خواندن تلاش برای کودتا، گفته است که اوضاع در بروندی تحت کنترل بوده وهیچ کودتایی رخ نداده است.