جشن عید پاک ارتدوکس ها در اورشلیم
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

جشن عید پاک ارتدوکس ها در اورشلیم

اسقف ارتدوکس و یونانی در اورشلیم (بیت المقدس) مراسم سنت «شستشوی پا» را در برابر کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم اجراء می کند. مسیحیان ارتدوکس با اقتباس از گاه شماری ژولینی عید پاک خود را جشن می گیرند. تاریخ و روز برگزاری عید پاک ارتدوکس ها اغلب متفاوت از تاریخ عید پاک کاتولیک ها و پروتستان هاست

اسقف ارتدوکس و یونانی در اورشلیم (بیت المقدس) مراسم سنت «شستشوی پا» را در برابر کلیسای مقبره مقدس در اورشلیم اجراء می کند. مسیحیان ارتدوکس با اقتباس از گاه شماری ژولینی عید پاک خود را جشن می گیرند. تاریخ و روز برگزاری عید پاک ارتدوکس ها اغلب متفاوت از تاریخ عید پاک کاتولیک ها و پروتستان هاست

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست