جشنواره آب و فیل های آبپاش در تایلند

جشنواره آب و فیل های آبپاش در تایلند

همه ساله در تایلند فیل های رنگ آمیزی و تربیت شده در فستیوالی که آغازگر سال نو در تایلند است به روی عابران آب می باشند.

همه ساله در تایلند فیل های رنگ آمیزی و تربیت شده در فستیوالی که آغازگر سال نو در تایلند است به روی عابران آب می باشند.

تازه‌ترین ویدیو