رییس صلیب سرخ فرانسه: طوفان وانواتو فاجعه آخرالزمانی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس صلیب سرخ فرانسه: طوفان وانواتو فاجعه آخرالزمانی است

در پی طوفان مهیب مجمع الجزایر وانواتو، رییس جمهوری این کشور خواستار کمک های بشردوستانه بین المللی شد.

به گفته سازمان ملل متحد تا کنون گزارش هایی از کشته شدن چهل و چهار نفر دریافت شده اما این تعداد هنوز تایید نشده است. گروههای بشردوستانه غیر دولتی این شمار را دهها نفر اعلام کرده اند.

به دلیل بدی آب و هوا جزیره های کوچکتر غیر قابل دسترس هستند و به همین دلیل تعداد قربانیان و میزان خسارت به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.

سرعت این طوفان سیصد کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

خطوط مخابرات و جریان برق در اغلب مناطق این کشور قطع شده اند.

بسیاری از خانه ها ویران و ساکنان نیز آواره شده اند.

نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ خرابی ها را بسیار وسیع اعلام کرد و خواستار ارسال فوری کمک های بشردوستانه شد.

مدیر صلیب سرخ فرانسه نیز شرایط وانواتو را بسیار نگران کننده خواند و از آن به عنوان “فاجعه آخر الزمانی” یاد کرد.

مدیر یک گروه غیردولتی که در محل حضور دارد می گوید: «نمی توانم بگویم تنها در پورت ویلا چقدر کار باید کرد، اما احیای اینجا و کمک به مردم ماهها حتی یک سال و یا بیشتر کار خواهد برد.»

وزش طوفان حدود نیم ساعت به طول انجامید و در این مدت بیش از دو هزار نفر از ساکنان پورت ویلا، پایتخت وانواتو، در پناهگاهها مستقر شده بودند.

به گفته رییس یونیسف در نیوزیلند، این طوفان مهیب ترین طوفان اقیانوس آرام در طول تاریخ است.