مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایل گوناگون
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایل گوناگون

بیش از سه هزار نفر در رومانی در مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایلی که به اشکال مختلف ساخته شده بود، شرکت کردند.

بیش از سه هزار نفر در رومانی در مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایلی که به اشکال مختلف ساخته شده بود، شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست