حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی

حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی

این تصاویر مربوط به لحظات پس از حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی است.

این تصاویر مربوط به لحظات پس از حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی است.

وی روز سه شنبه با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. جراحت وی به قدری عمیق بود که هشتاد بخیه خورد.

تازه‌ترین ویدیو