ثبت تصادفات پی در پی خودرویی با راننده مستش در شانگهای

ثبت تصادفات پی در پی خودرویی با راننده مستش در شانگهای

این مرد که بدلیل استفاده بی رویه الکل پس از برخورد با یک خودرو قصد داشت از مهلکه بگریزد به دردسرهای تازه ای دچار شد

این مرد که بدلیل استفاده بی رویه الکل پس از برخورد با یک خودرو قصد داشت از مهلکه بگریزد به دردسرهای تازه ای دچار شد

تازه‌ترین ویدیو