صدها پناهجو در نزدیکی جزیره سیسیل نجات یافتند

صدها پناهجو در نزدیکی جزیره سیسیل نجات یافتند

گارد ساحلی ایتالیا پس از نجات جان بیش از ۶۰۰ پناهجو سرگردان در دریای مدیترانه، آنها را به بندری در جزیره سیسیل منتقل کرده است.

گارد ساحلی ایتالیا پس از نجات جان بیش از ۶۰۰ پناهجو سرگردان در دریای مدیترانه، آنها را به بندری در جزیره سیسیل منتقل کرده است.

با ادامه جنگ داخلی در سوریه و افزایش درگیری ها در لیبی، روز به روز بر تعداد مهاجران غیرقانونی که سواحل لیبی را به مقصد ایتالیا ترک می کنند افزوده می شود. هفته گذشته بیش از سیصد تن از آنها در دریا ناپدید شدند.

تازه‌ترین ویدیو