فریاد زنان نیمه عریان

فریاد زنان نیمه عریان

فعالان گروه فِمِن، برای ابراز اعتراض به دومینیک استراوس کان، رییس سابق صندوق بین المللی پول، خود را بسوی خودروی او پرت می کنند. او که زمانی ممکن بود به مقام ریاست جمهوری فرانسه دست یابد، روز سه شنبه در دادگاه حاضر شد تا به اتهامات خود درباره راه انداختن یک گروه از روسپیان برای شرکت در شب نشینی های هتل کارلتونِ شهر لیل پاسخ دهد.

فعالان گروه فِمِن، برای ابراز اعتراض به دومینیک استراوس کان، رییس سابق صندوق بین المللی پول، خود را بسوی خودروی او پرت می کنند. او که زمانی ممکن بود به مقام ریاست جمهوری فرانسه دست یابد، روز سه شنبه در دادگاه حاضر شد تا به اتهامات خود درباره راه انداختن یک گروه از روسپیان برای شرکت در شب نشینی های هتل کارلتونِ شهر لیل پاسخ دهد.

تازه‌ترین ویدیو