دهها کشته در پی حمله راکتی به ماریوپل در اوکراین

دهها کشته در پی حمله راکتی به ماریوپل در اوکراین

در روز شنبه پرتاب راکتها به محله ای پرجمعیت در شهر بندری ماریوپل جان بیش از 30 نفر را گرفت.

در روز شنبه پرتاب راکتها به محله ای پرجمعیت در شهر بندری ماریوپل جان بیش از 30 نفر را گرفت.

تازه‌ترین ویدیو