توزیع هدایای کریسمس به کودکان تایلندی توسط فیل

توزیع هدایای کریسمس به کودکان تایلندی توسط فیل

در مرکز استان آیوتایا در تایلند، فیلهایی با لباس بابا نوئل، بین کودکان هدیه کریسمس توزیع می کنند.

در مرکز استان آیوتایا در تایلند، فیلهایی با لباس بابا نوئل، بین کودکان هدیه کریسمس توزیع می کنند.

تازه‌ترین ویدیو