وحشت حاکم در بیمارستان در پی حمله تروریستی

وحشت حاکم در بیمارستان در پی حمله تروریستی

هفت مهاجم مسلح طالبان روز سه شنبه به مدرسه ای در شهر پیشاور، واقع در شمال غرب پاکستان حمله و به سوی دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان آتش گشودند. در جریان این حمله تروریستی ۱۴۱ تن از جمله ۱۳۲ کودک کشته و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی شدند. زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند

هفت مهاجم مسلح طالبان روز سه شنبه به مدرسه ای در شهر پیشاور، واقع در شمال غرب پاکستان حمله و به سوی دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان آتش گشودند. در جریان این حمله تروریستی ۱۴۱ تن از جمله ۱۳۲ کودک کشته و بیش از ۱۲۰ نفر زخمی شدند. زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند

تازه‌ترین ویدیو