تحلیلی برشرکت گاز فرانسه دربازار بورس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحلیلی برشرکت گاز فرانسه دربازار بورس

شرکت فرانسوی ج د اف که در زمینه تولید برق، توزیع گاز طبیعی و انرژی های تجدید پذیرفعال است در حال به دست گرفتن کنترل کامل قدرت بین المللی در این صنعت است.

ج د اف که 70 درصد سهام شرکت برق بریتانیا را در تصاحب خود دارد، روز دوشنبه پیشنهادش را برای خرید سی درصد باقیمانده از سهام این شرکت هفت درصد افزایش داد و پیشنهاد خرید را برای هر سهم به 418 پنس افزایش داد.