NOCOMMENT

ویدیوها. اژدها سر رسید؛ تصاویری از حال و هوای سال نو در هانوی ویتنام

کشورهای شرق آسیا به استقبال سال نو چینی خود می‌روند، سالی نویی که نماد آن امسال اژدهاست. سال نوی امسال شنبه ۱۰ فوریه آغاز می‌شود و جشن‌های مرتبط با آن بمدت پانزده روز ادامه می‌یابد. در این ویدئو حال و هوای سال نو در شهر هانوی ویتنام به تصویر کشیده شده است. 

کشورهای شرق آسیا به استقبال سال نو چینی خود می‌روند، سالی نویی که نماد آن امسال اژدهاست. سال نوی امسال شنبه ۱۰ فوریه آغاز می‌شود و جشن‌های مرتبط با آن بمدت پانزده روز ادامه می‌یابد. در این ویدئو حال و هوای سال نو در شهر هانوی ویتنام به تصویر کشیده شده است. 

روز اول سال نو چینی هر سال تغییر پیدا می‌کند اما بازه زمانی آن همیشه بین ۲۱ ژانویه تا ۲۰ فوریه است و ۱۲ نماد حیوانی دارد و امسال نوبت اژدهاست. دوازده حیوانی که نماد سال های نو  چینی هستند عبارتند از: موش، گاو، ببر، خرگوش، اژدها، مار، اسب، بز، میمون، خروس، سگ و خوک.

تازه‌ترین ویدیو