غسل روس‌ها در آب بسیار سرد در عید «خاج‌شویان» یا «جشن اپیفانی»

ویدیوها. غسل مسیحیان ارتدکس روسیه در آب بسیار سرد در روز عید «خاج‌شویان» یا «جشن اپیفانی»

عید خاج‌شویان در کلیساهای کاتولیک جشن دیدار مجوسیان از عیسی کودک است که در ششم ژانویه برگزار می‌شود اما در کلیساهای شرق از جمله کلیساهای ارتدوکس این جشن یادبود غسل تعمید عیسی مسیح در رود اردن است و حدود ۱۰ روز بعد برگزار می‌شود.

عید خاج‌شویان در کلیساهای کاتولیک جشن دیدار مجوسیان از عیسی کودک است که در ششم ژانویه برگزار می‌شود اما در کلیساهای شرق از جمله کلیساهای ارتدوکس این جشن یادبود غسل تعمید عیسی مسیح در رود اردن است و حدود ۱۰ روز بعد برگزار می‌شود.

تازه‌ترین ویدیو