حمله به خبرنگار خبرگزاری آناتولی ترکیه

ویدیوها. تصاویری از حمله سربازان اسرائيلی به عکاس خبرگزاری آناتولی در بیت المقدس

مصطفی الخاروف خبرنگار این رسانه ترکیه‌ای که مشغول عکاسی بود و کارت خبرنگاری هم با خود به همراه داشت از سوی نیروهای ارتش اسرائيل مورد تعرض قرار گرفت. سربازان اسرائيلی پس از حمله به این عکاس او را به زمین پرت کرده و به روی زمین کشیدند. همچنین در ادامه این خبرنگار مورد ضرب و شتم نیروهای اسرائيلی قرار گرفت. 

مصطفی الخاروف خبرنگار این رسانه ترکیه‌ای که مشغول عکاسی بود و کارت خبرنگاری هم با خود به همراه داشت از سوی نیروهای ارتش اسرائيل مورد تعرض قرار گرفت. سربازان اسرائيلی پس از حمله به این عکاس او را به زمین پرت کرده و به روی زمین کشیدند. همچنین در ادامه این خبرنگار مورد ضرب و شتم نیروهای اسرائيلی قرار گرفت. 

الخاروف پس از تحمل این ضربات به شدت آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

تازه‌ترین ویدیو