ساپیر کوهن، یکی از گروگان‌های زن بود که پس از ۵۵ روز آزاد شد

ویدیوها. لحظه انتقال و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در آخرین روز آتش‌بس در غزه

در این ویدئو، تعداد دیگری از گروگان‌هایی که حماس در روز پایانی آتش‌بس یک هفته‌ای در روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر، آزاد کرد و نیز فلسطینی‌هایی که اسرائیل از زندانهای خود آزاد کرد به تصویر کشیده شده‌اند. ساپیر کوهن، یکی از گروگان‌های زن بود که پس از ۵۵ روز آزاد شد.

در این ویدئو، تعداد دیگری از گروگان‌هایی که حماس در روز پایانی آتش‌بس یک هفته‌ای در روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر، آزاد کرد و نیز فلسطینی‌هایی که اسرائیل از زندانهای خود آزاد کرد به تصویر کشیده شده‌اند. ساپیر کوهن، یکی از گروگان‌های زن بود که پس از ۵۵ روز آزاد شد.

 آتش‌بس ۴ روزه‌ای که تمدید شد و تا پنجشنبه دوام داشت صبح جمعه با صدای موج جدیدی از انفجارها شکسته و جنگ از سر گرفته شد.  

جنگجویان حماس در ۷ اکتبر، روزی که از موانع مرزی گذشتند و در حمله‌ای غافلگیرانه وارد اسرائیل شدند ۱۲۰۰ نفر را کشتند و حدود ۲۴۰ نفر را به گروگان به غزه بردند. حماس تعدادی از این گروگان‌ها را آزاد کرده است.

تازه‌ترین ویدیو