نیروهای امدادی پاکستان در حال تخلیه روستاهای سیل زده در پنجاب پاکستان، ۲۳ اوت ۲۰۲۳

سیل در پنجاب پاکستان؛ صدهزار نفر از روستاها تخلیه شدند

خدمات اورژانس پاکستان روز چهارشنبه از تخلیه حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان روستاهای سیل‌زده در ایالت پنجاب پاکستان خبر دادند.

خدمات اورژانس پاکستان روز چهارشنبه از تخلیه حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان روستاهای سیل‌زده در ایالت پنجاب پاکستان خبر دادند.

صدها روستا و هزاران جریب زمین زراعی در ایالت مرکزی با طغیان رودخانه ستلج یا سرخرود در روز یکشنبه به زیر آب رفت.

خدمات اورژانس این کشور برای تخلیه ساکنان و احشام به مناطق مرتفع وارد عمل شدند.

محسن نقوی سروزیر ایالت پنجاب در این‌باره گفت که بارندگی‌های موسمی مقامات هندی را بر آن داشته تا آب اضافی مخزن را به رودخانه ستلج رها کنند که این امر باعث جاری شدن سیل در مناطق پایین دست در مرز پاکستانی آن شده است.

تازه‌ترین ویدیو