زائران و مومنان در انتظار پاپ فرانسیس در سی و هفتمین روز جهانی جوانان در پارک تجو، لیسبون

جوانان مسیحی برای پاپ سنگ تمام گذاشتند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولکیک‌های جهان سفر پنج روزه خود به پرتغال را روز یکشنبه با برگزاری مراسم عشای ربانی در حضور یک و نیم میلیون نفر پایان رساند، خیل عظیمی که اغلبشان را جوانان تشکیل می‌دادند و شب را در پارکی بزرگ در لیسبون برای روز پایانی جشنواره روز جهانی جوانان، اردو زده بودند.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولکیک‌های جهان سفر پنج روزه خود به پرتغال را روز یکشنبه با برگزاری مراسم عشای ربانی در حضور یک و نیم میلیون نفر پایان رساند، خیل عظیمی که اغلبشان را جوانان تشکیل می‌دادند و شب را در پارکی بزرگ در لیسبون برای روز پایانی جشنواره روز جهانی جوانان، اردو زده بودند.

جوانان مسیحی که از گوشه و کنار اروپا و جهان برای شرکت در این روز در لیسبون، پایتخت پرتغال، گردهم آمده بودند، در این چند روز با شرکت در برنامه‌های مختلف از پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای خودشان مثل یک ستاره موسیقی راک استقبال کردند.

در این ویدئو گوشه‌هایی از مراسم‌هایی که در حضور پاپ برگزار شد، به تصویر کشیده شده است.

تازه‌ترین ویدیو