طوفان در کارولینای شمالی

ویدیوها. تصاویری از طوفان شدید و گردباد ویرانگر کارولینای شمالی

در اثر این طوفان سقف شماری از خانه‌های مسکونی در این ایالت تکه تکه شده و از جا کنده شد.

در اثر این طوفان سقف شماری از خانه‌های مسکونی در این ایالت تکه تکه شده و از جا کنده شد.

مقامات محلی گفته‌اند این طوفان با وجود شدت زیاد تلفات جانی برجا نگذاشته است، هر چند ۱۶ نفر زخمی شده‌اند.

یکی از ساختمان‌های متعلق به کارخانه داروسازی فایزر نیز در جریان این طوفان آسیب دیده است.

تازه‌ترین ویدیو