NOCOMMENT

ویدیوها. تشنه و سرگردان در بیابان و دریا؛ تصاویری از مهاجران در مرز لیبی و تونس

این گروه از مهاجران که در بیابانی در مرز لیبی و تونس به تصویر کشیده شده‌اند، خوش‌شانس بودند چرا که مرزبانان لیبی ده‌ها نفر از آنان را که بی‌آب و غذا در صحرا رها شده بودند، نجات دادند.

این گروه از مهاجران که در بیابانی در مرز لیبی و تونس به تصویر کشیده شده‌اند، خوش‌شانس بودند چرا که مرزبانان لیبی ده‌ها نفر از آنان را که بی‌آب و غذا در صحرا رها شده بودند، نجات دادند.

مرزبانان لیبی می‌گویند تعداد این دسته از مهاجران که بدنبال ناآرامی‌های نژادی ماه ژوئیه از شهر «صَفاقُس»، دومین شهر بزرگ تونس، گریخته‌اند روز به روز بیشتر می‌شود. گفته می‌شود صدها نفر از آنان به زور به مناطق بیابانی و ناامن هم‌مرز با لیبی و الجزایر رانده شده‌اند.

گروهی که خبرگزاری فرانسه در این ویدئو آنان را خسته و مانده و تشنه در گرمای سوزان تابستان که به بالای ۴۰ درجه سانتیگراد هم می‌رسد به تصویر کشیده است، هدف و مقصد نهایی‌اشان رسیدن به اروپاست. 

این مهاجران که هدفشان رسیدن به اروپاست، اگر از بیابان سوزان جان سالم بدر ببرند، دریای مدیترانه را در پیش روی خود خواهند داشت که قتل‌گاهی برای آنان شده است.

تازه‌ترین ویدیو