NOCOMMENT

هیجان با گاوهای نر ژیان در جشنواره «سن فرمین» ۲۰۲۳ اسپانیا

برای ساکنان شهر پامپلونای اسپانیا و هزاران گردشگر، مهم‌ترین وجه شرکت در جشنواره «سن فرمین» هیجان است و لذت و سرگرمی. قدمت این جشنواره گاوبازی که هر سال از ۷ تا ۱۴ ژوئیه برگزار می‌شود به سال ۱۵۹۱ میلادی برمی‌گردد. شرکت‌کنندگان در این جشن قدیمی با پیراهن‌های سفید و دستمال‌گردن‌های سرخ در کوچه‌های تنگ و باریک شهر قرون‌وسطایی پامپلونا در جلوی گاوهای نر خشن و ژیان که رها می‌شوند، می‌دوند.

برای ساکنان شهر پامپلونای اسپانیا و هزاران گردشگر، مهم‌ترین وجه شرکت در جشنواره «سن فرمین» هیجان است و لذت و سرگرمی. قدمت این جشنواره گاوبازی که هر سال از ۷ تا ۱۴ ژوئیه برگزار می‌شود به سال ۱۵۹۱ میلادی برمی‌گردد. شرکت‌کنندگان در این جشن قدیمی با پیراهن‌های سفید و دستمال‌گردن‌های سرخ در کوچه‌های تنگ و باریک شهر قرون‌وسطایی پامپلونا در جلوی گاوهای نر خشن و ژیان که رها می‌شوند، می‌دوند.

تازه‌ترین ویدیو