NOCOMMENT

تفریح به کابوس و دلهره بدل شد؛ چندین نفر در ترن‌هوایی در میان زمین و هوا معلق و گرفتار شدند

مقامات ایالت ویسکانسین آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که چرا چند نفر در یک جریان فستیوالی در یک ترن هوایی در بین زمین و هوا معلق و گرفتار شدند. در این حادثه در روز یکشنبه ترن هوایی در کراندون از حرکت ایستاد و برخی از سرنشینان پیش از آنکه نجات داده شودند بیش از سه ساعت معلق ماندند و کابوسی فراموش نشدنی را تجربه کردند.

مقامات ایالت ویسکانسین آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که چرا چند نفر در یک جریان فستیوالی در یک ترن هوایی در بین زمین و هوا معلق و گرفتار شدند. در این حادثه در روز یکشنبه ترن هوایی در کراندون از حرکت ایستاد و برخی از سرنشینان پیش از آنکه نجات داده شودند بیش از سه ساعت معلق ماندند و کابوسی فراموش نشدنی را تجربه کردند.

تازه‌ترین ویدیو