NOCOMMENT

ویدیوها. رقص و آواز در شالیزارها؛ کشاورزان نپالی در گل و لای غلط می‌زنند و شادی می‌کنند

کشاورزان نپالی در این ویدئو در شالیزارها آواز می‌خوانند و می‌رقصند و در گل می‌غلطند. شالی‌کاران نپالی با شروع باران‌های موسمی، کاشت برنج را آغاز می‌کنند. برنج، که از غذاهای اصلی آسیایی‌ها و نپالی‌هاست  در ۴۷ درصد از اراضی قابل کشت نپال بعمل می‌آید. نپال همچنان بخشی از برنج مورد نیاز خود را از همسایگانش به ویژه هند وارد می‌کند. دولت مستقر در کاتماندو امیدوار است با توسعه گونه‌های برنج مقاوم به بیماری و نیز گسترش امکانات و تسهیلات آبیاری در تولید برنج خودکفا شود.

کشاورزان نپالی در این ویدئو در شالیزارها آواز می‌خوانند و می‌رقصند و در گل می‌غلطند. شالی‌کاران نپالی با شروع باران‌های موسمی، کاشت برنج را آغاز می‌کنند. برنج، که از غذاهای اصلی آسیایی‌ها و نپالی‌هاست  در ۴۷ درصد از اراضی قابل کشت نپال بعمل می‌آید. نپال همچنان بخشی از برنج مورد نیاز خود را از همسایگانش به ویژه هند وارد می‌کند. دولت مستقر در کاتماندو امیدوار است با توسعه گونه‌های برنج مقاوم به بیماری و نیز گسترش امکانات و تسهیلات آبیاری در تولید برنج خودکفا شود.

تازه‌ترین ویدیو