پارکینگ اتوبوس در حومه پاریس

معترضان خشمگین در فرانسه ده‌ها خودرو و اتوبوس را به آتش کشیدند

در برخی شهرهای فرانسه، معترضان سطل‌های زباله‌ها و ده‌ها خودرو را در شهرهای مختلف این کشور از جمله دوازده اتوبوس را در پارکینگی در حومه پاریس به آتش کشیدند. 

در برخی شهرهای فرانسه، معترضان سطل‌های زباله‌ها و ده‌ها خودرو را در شهرهای مختلف این کشور از جمله دوازده اتوبوس را در پارکینگی در حومه پاریس به آتش کشیدند. 

در شهر شیلتیگهایم در شمال شهر فرانسه نیز ده‌ها خودرو در بیرون پارکینگ یک فروشگاه طعمه حریق شدند.

ساختمان‌های عمومی نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبودند. معترضان در پاریس برای اولین بار فروشگاه‌هایی را در مرکز پایتخت از جمله برند نایک و زارا را غارت کردند.

تازه‌ترین ویدیو