نمایش برادران گریم

ویدیوها. نمایش موزیکال فرانسوی همراه با رقص نور بر روی رودخانه شهر رم در ایتالیا

رهبری این نمایش موزیکال بر عهده نوازنده چیره‌دست فلوت بود که سوار بر قایقی در میان صد مجسمه شیشه‌ایِ نورافشانی شدهٔ شناور، اجرایی چهل دقیقه‌ای داشت.

رهبری این نمایش موزیکال بر عهده نوازنده چیره‌دست فلوت بود که سوار بر قایقی در میان صد مجسمه شیشه‌ایِ نورافشانی شدهٔ شناور، اجرایی چهل دقیقه‌ای داشت.

تازه‌ترین ویدیو