NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از تبعات طوفان «بیپَرجوی» در هندوستان

طوفان «بیپَرجوی» مناطقی در دو کشور همسایه هند و پاکستان را روز پنجشنبه در برگرفت. بیش از ۱۷۵ هزار نفر در هر دو کشور پیش از رسیدن این گردباد به مناطق امن منتقل شده بودند. «بیپَرجوی» که در زبان بنگالی به معنی «فاجعه» است، عصر پنجشنبه ۱۵ ژوئن با تندبادهایی با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت به سواحل ایالت گجرات هند کوبید.

طوفان «بیپَرجوی» مناطقی در دو کشور همسایه هند و پاکستان را روز پنجشنبه در برگرفت. بیش از ۱۷۵ هزار نفر در هر دو کشور پیش از رسیدن این گردباد به مناطق امن منتقل شده بودند. «بیپَرجوی» که در زبان بنگالی به معنی «فاجعه» است، عصر پنجشنبه ۱۵ ژوئن با تندبادهایی با سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت به سواحل ایالت گجرات هند کوبید.

تازه‌ترین ویدیو