فوران آتشفشان در هاوایی

تصاویر دیدنی از فوران یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان در جزیره هاوایی

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که شکاف‌هایی در زیر دهانه این آتشفشان باز شده و گدازه‌ها در سطح زمین جریان پیدا کرده‌اند.

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهند که شکاف‌هایی در زیر دهانه این آتشفشان باز شده و گدازه‌ها در سطح زمین جریان پیدا کرده‌اند.

آتشفشان کیلاویا که در امتداد ساحل جنوبی جزیره هاوایی واقع است، حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار سال پیش تشکیل شد و تقریبا ۱۰۰ هزار سال پیش از سطح آب‌های اقیانوس آرام بیرون زد.

تازه‌ترین ویدیو