نجات مهاجران از دریا

ویدیوها. تصاویری از نجات و ورود گروهی از مهاجران به جزایر قناری اسپانیا

شمار مهاجران غیرقانونی که در روزهای اخیر وارد اسپانیا شده‌اند سیر صعودی گرفته است به‌طوریکه تنها در کمتر از ۲۴ ساعت ۲۲۰ مهاجر به جزیره لانزاروته شرقی‌ترین جزیره از جزایر قناری رسیده‌اند.

شمار مهاجران غیرقانونی که در روزهای اخیر وارد اسپانیا شده‌اند سیر صعودی گرفته است به‌طوریکه تنها در کمتر از ۲۴ ساعت ۲۲۰ مهاجر به جزیره لانزاروته شرقی‌ترین جزیره از جزایر قناری رسیده‌اند.

در آخرین مورد گروه امداد و نجات دریایی صلیب سرخ مستقر در اسپانیا روز گذشته توانست ۵۸ مهاجر شامل ۵۳ مرد و پنج زن را که سوار یک قایق بادی هفت متری بودند نجات دهد.

تازه‌ترین ویدیو